O nás

Asociace Hudebního Průmyslu (ahp)

Asociace byla založena nejen jako reakce na aktuální celosvětovou krizi v souvislosti s virovou pandemií COVID-19, ale jako uskupení, které má své jasné úkoly i do budoucna. Hudební průmysl, ve smyslu této asociace, jsou velké a ekonomicky silné subjekty působící v oblasti organizování těch největších hromadných akcí ať už ve vnitřních nebo venkovních protorách. Jde z hlediska počtu prodaných vstupenek, dosažených tržeb, odvodů DPH ze vstupenek do státního rozpočtu a dalších o největší uskupení v České republice.

Vytvořili jsme tímto platformu, která je důstojným a suverénním partnerem se silným mandátem pro veškerá možná jednání. Nejde jen o komunikaci s vládou ČR a příslušnými ministerstvy, ale jde i o komunikaci s celou státní správou na všech úrovních, a nejen aktuálně o komunikaci s již existujícími subjekty, které působí v rámci zábavného průmyslu na území ČR. Asociace si klade za cíl aktivně komunikovat své cíle, postupy a postoje prostřednictvím médií se širokou veřejností.

Asociace má aktuálně třicet zakládajících subjektů, a mnoho dalších subjektů s tímto uskupením sympatizuje. V případě sympatizantů jde o subjekty, které jsou většinou již součástí existujících asociací nebo jiných existujících uskupení. Asociace je principiálně otevřená přístupu nových členů. Jde o standardní postupy, které jsou specifikovány ve stanovách asociace. Asociace má svůj volený pětičlenný výkonný výbor.